ACTmindfully Winnie

ACT for fysioterapeuter åbner for et uudnyttet potentiale!

Jeg er stolt af at være fysioterapeut, men har svært ved at forstå hvorfor den fysiske faglighed vægtes så højt, og at en væsentlig del af behandlingsbehovet ikke får større prioritet. Hvordan kan det være, at vi ikke er mere undrende over det voksende marked for alternativ behandling, og ikke tager det alvorligt, når flere og flere vælger fysioterapi fra, og ikke er mere nysgerrige overfor stigende folkesundhedsmæssige problemer.

Vi er en ambitiøs faggruppe med empati for dem vi har i hænderne, vi tager ansvar, arbejder flittigt og bryster os af at se muligheder.

Vi oplever dagligt at krop og psyke hænger sammen.

Der er en enorm efterspørgsel på det gode liv, på at udleve drømme og på at have styr på karriere, familieliv og selvrealisering og til at være i form til at kunne mestre dette.

Som fysioterapeut møder vi helt naturligt de mennesker, der har psykogene symptomer, da de søger vores hjælp til at løse problemer med bevægeapparatet. Patienter har brug for vores hjælp til at få stillet en diagnose, hjælp til at finde frem til den bedst mulige behandling og det uanset om årsagen til problemerne stammer fra psykisk overload eller stillesiddende arbejde.

Hvis vi efteruddanner os i kognitiv adfærdsterapi for fysioterapeuter, kan vi tilbyde en sundhedsfaglig og evidensbaseret behandling, hvor patienterne kan have tillid til kvaliteten i behandlingen af det hele menneske. De behøver ikke overveje om fysioterapi er relevant eller have en oplevelse af, at være gået forgæves.

Med en uddannelse i ACT for fysioterapeuter kan vi med faglig stolthed håndtere alle de patienter, der kommer ind af vores dør og naturligvis fortsat være bevidste om grænserne for vores faglige kompetencer.

Læringsmål for uddannelsen i ACT for fysioterapeuter

På uddannelsen i ACT for fysioterapeuter vil du lære:

  • Teorierne bag ACT for fysioterapeuter.
  • At diagnostisere ud fra en biopsykosocial tilgang med ACT for fysioterapeuter som redskab og teoretisk grundlag.
  • At planlægge og udføre en behandling, hvor et af redskaberne er ACT.
  • At kunne journalføre et behandlingsforløb med udgangspunkt i ACT for fysioterapeuter.

ACT for fysioterapeuter er banebrydende – Både i behandlingen og i mulighederne for behandleren

Når du har gennemført uddannelsen i ACT for fysioterapeuter, forventer vi, at du kan;
  • Skelne mellem fysiske og psykogene symptomer og tilrettelægge relevant behandling med udgangspunkt i de kliniske fund og retningslinjer.
  • Vurdere om ACT for fysioterapeuter er relevant for den enkelte patient.
  • Udvise fleksibilitet i behandlingerne samt holde fokus på den overordnede behandlingsstrategi.
  • Veksle mellem fysiske og kognitive redskaber i både undersøgelse og behandling.
  • Opstille hypoteser om kognitive problematikker, teste/reteste og skabe relevant behandling og måle på effekten.
  • Reflektere over egen rolle som behandler og anvende den indsigt til at justere tilgangen til patienterne.
Uddannelsen afsluttes med en teoretisk eksamen i hele pensum og en praktisk eksamen, hvor der vil blive taget udgangspunkt i de konkrete cases, den studerende har modtaget supervision i undervejs i uddannelsen.
Winnie kigger op

Hvorfor ACT for fysioterapeuter?

Tankerne bag ACT for fysioterapeuter er mange og store og handler helt overordnet set om at ændre de triste kurver for trivsel, vi har i dette land. Med en forholdsvis lille indsats kan vi som fysioterapeuter komme til at spille en afgørende rolle i den proces. Vi kan være med til at skabe øget livskvalitet, mindsket for meget unødvendig smerte og støtte op om det enkelte menneskes vej til et meningsfuldt og berigende liv.

Ved at øge vores kompetencer med ACT for fysioterapeuter kan vi samlet set være det fag, som sætter sundhed på dagsordenen på en ny og virksom måde.

Sammen kan vi knække koden til mistrivsel blandt børn og unge og hjælper forældrene til at balancerer i en presset hverdag.

Evidens og efterspørgsel

Evidensen for, at ACT virker, er klar og tydelig. Begge faktorer er der allerede og præger de beslutninger, der træffes rundt omkring lige nu.

Det er omkostningsfuldt menneskeligt og samfundsmæssigt at være begrænset fysisk og psykisk og derfor er der stor interesse i at finde en virksom og holdbar vej ud, som gerne måtte virke allerede i går. Fokus på hvad ACT for fysioterapeuter kan er godt i gang og jeg glæder mig til at være med til at se hvordan I kommer til at opleve at blive efterspurgt til nye opgaver, hvordan I kreativt kommer til både at behandle og arbejde forebyggende på nye måder.

ACTmindfully

Jette Husth, Dansk Sygeplejeråd

Som kommunal områdeleder og chef for 600 medarbejdere valgte jeg at tage Winnie ind som en del af organisationen og give hende frie hænder til profylaktisk at forbedre trivsel og sundhed hos mine medarbejdere. Hun sad som en del af ledelsen og alle medarbejdere havde fri adgang til tilbuddet. Alle behandlinger og samtaler var omfattet af tavshedspligt.

Det kræver et vist mod at satse på noget nyt og uprøvet, men med ACTmindfully fik vi reduceret klatsygefravær betydeligt og det generelle sygefravær med ca 2%, hvilket gav betydelige besparelser på vikarbudgettet.

I Hjemmeplejen er der en stigende kompleksitet i både opgaver og borgere – man bliver udskrevet fra både hospitaler og psykiatri meget tidligere nu og overgår til pleje i hjemmet. Med redskaberne fra ACTmindfully blev medarbejderne klædt meget bedre på både til at håndtere kompleksiteten i opgaverne og det interne samarbejde.

Karen Tilma, Børnelæge i Privat praksis

Som børnelæge er fokus på hele barnet og dets familie afgørende. Jeg ser derfor den fysioterapeutiske tilgang med overbygning på det kognitive felt som en unik mulighed for ikke blot at løse fysiske vanskeligheder, men også en evt. psykogen overbygning – kort sagt fremme ”en sund sjæl i et sundt legeme”.

I mit virke møder jeg mange børn med symptomer på f.eks. hovedpine, mavesmerter, smerter i bevægeapparatet, forskellige former for vejrtrækningsbesvær, søvnbesvær mm., som har en klar fysisk komponent, men ofte en psykogen overbygning

Winnies faglighed – som udover en mangeårig fysioterapeutisk erfaring bygger på ACTmindfullyuddannelsen – betyder, at børnene bliver mødt med et helhedssyn og dermed får en kompetent hjælp til både deres fysiske udfordringer og eventuelle psykogene komponent – en tilgang som ofte på kort tid fører til succes.

Rikke Kjelgaard, ACTDanmark

Psykolog, forfatter og ekspert i Acceptance and Commitment Therapy.

Rikke lærer passionerede behandlere konkrete, effektive og håndgribelige strategier til at skabe vilde og varige forandringer for deres kunder og for sig selv. Rikke underviser på ACTmindfully for Fysioterapeuter.

Jakob Sand, aut. psykolog

Vi psykologer kan til tider savne den kropslige tilgang, som fysioterapeuter har i deres arbejde. Kroppen og psyken hænger sammen, og for mange klienter er det vigtigt, at begge dele indgår i behandlingen.

Praktisk om uddannelsen

Uddannelsen i ACT for fysioterapeuter kommer til at foregå i København. Uddannelsen forløber over 7 moduler a 3 dage med et samlet timetal på 130 plus forberedelse og træning. Undervisere på kurset er fysioterapeut Winnie Rasmussen og psykolog Rikke Kjelgaard.

Modul 1 foregår d. 9.-11. september 2022

Modul 2 foregår d. 7.-9. oktober 2022

Modul 3 foregår d. 18.-20. november 2022

Modul 4 foregår d. 6.-8. januar 2023

Modul 5 foregår d. 10.-12. februar 2023

Modul 6 er online supervision på egne cases og ligger efter behov mellem 5. og 7. modul

Modul 7 foregår d. 14.-16. april 2023

Prisen er kr. 46.500,- ex moms

Der tilbydes delbetaling uden gebyr