ACTmindfully forside HERO Winnie Rasmussen cropped

Jeg oplever, at der er et gigantisk uudnyttet potentiale i fysioterapien!

Jeg er stolt af at være fysioterapeut, men har svært ved at forstå hvorfor den fysiske faglighed vægtes så højt, og at en væsentlig del af behandlingsbehovet ikke får større prioritet. Hvordan kan det være, at vi ikke er mere undrende over det voksende marked for alternativ behandling, ikke tager det alvorligt, når flere og flere vælger fysioterapi fra, og ikke er mere nysgerrige overfor stigende folkesundhedsmæssige problemer.

Tænk hvis vi fysioterapeuter ikke bevidstløst konkurrerede om de samme kunder, men fokuserede på alle de kunder, der ikke kommer ind ad vores dør?

Vi er en ambitiøs faggruppe med empati for dem vi har i hænderne, vi tager ansvar, arbejder flittigt og bryster os af at se muligheder.

Vi oplever dagligt at krop og psyke hænger sammen.

Der er en enorm efterspørgsel på det gode liv, på at udleve drømme og på at have styr på karriere, familieliv og selvrealisering og til at være i form til at kunne mestre dette. Der er også en stigende forventning til kvalitet, og derfor giver det ikke mening, at der ikke er et sundhedsfagligt tilbud i det etablerede sundhedsvæsen til denne patientgruppe.

Hvis vi efteruddanner os i kognitiv adfærdsterapi for fysioterapeuter, kan vi tilbyde en sundhedsfaglig og evidensbaseret behandling, hvor patienterne kan have tillid til kvaliteten. Vi kan tage os af hele mennesket og ikke kun af apparatfejl.

ACTmindfully læringsmål

På ACTmindfully for fysioterapeuter vil du lære:

  • Teorierne bag ACTmindfully.
  • At diagnostisere ACTmindfullykonsistent ud fra en biopsykosocial tilgang.
  • At planlægge og udføre en ACTmindfullybehandling.
  • At kunne journalføre et ACTmindfully behandlingsforløb.

ACTmindfully for fysioterapeuter er banebrydende – Både i behandlingen og omsætningen

Når du har gennemført ACTmindfully, forventer vi, at du kan;
  • Skelne mellem fysiske og psykosomatiske symptomer og tilrettelægge relevant behandling med udgangspunkt i de kliniske fund og retningslinjer.
  • Vurdere om ACTmindfully er relevant for den enkelte patient.
  • Udvise fleksibilitet i behandlingerne samt holde fokus på den overordnede behandlingsstrategi.
  • Veksle mellem fysiske og kognitive redskaber i både undersøgelse og behandling.
  • Opstille hypoteser om kognitive problematikker, teste/reteste og skabe relevant behandling og måle på effekten.
  • Reflektere over egen rolle som behandler og anvende den indsigt til at justere tilgangen til patienterne.
Uddannelsen afsluttes med en teoretisk eksamen i hele pensum og en praktisk eksamen, hvor der vil blive taget udgangspunkt i de konkrete cases, den studerende har modtaget supervision i undervejs i uddannelsen.

Behandlingsmæssigt rationale for ACTmindfully

ACTmindfully er en behandlingstilgang til patienter med komplekse fysiske problemer, psykosomatiske- og lettere psykiske problemstillinger. Det er en evidensbaseret metode, som forener den fysioterapeutiske tilgang med den nyeste adfærds- og kognitive terapi.
ACTmindfully er en metode til at skabe kontinuerlig og målrettet klinisk kompetenceudvikling, så du som fysioterapeut, med ACTmindfully i værktøjskassen, bedre kan skabe fysisk og mental bevægelighed og dermed varige forbedringer for dine patienter.

Med ACTmindfully øges fysioterapeuters kommunikative kompetencer og kompetencer i forhold til at arbejde med kognitive udfordringer, så uanset om udfordringen er fysiske begrænsninger, smerte, muskelspændinger, eller er en kombination af personens livssituation, bekymringer og udfordringer i dagligdagen, så har du med ACTmindfully et redskab til at hjælpe dem

BOOK KURSUS

Økonomisk rationale for ACTmindfully

Først og fremmest åbner ACTmindfully for muligheden for at behandle en helt ny patientgruppe, fordi du via en ACTmindfully uddannelse differentierer dig fra andre behandlere, og fordi du bliver fagligt klædt på til at varetage de arbejdsopgaver, der er mellem det fysiske og psykiske fagfelt.

De fleste fysioterapeuter kæmper i dag med hinanden om patienterne og dermed indtjeningen. Hvorfor ikke rette opmærksomheden mod den skov af alternative behandlere, hvor patienterne søger hen, når træning og vejledning ikke er nok eller føles relevant?

Der bliver brugt ca 21 milliarder på det private sundhedsmarked af dem går kun 2,4 milliarder til autoriserede behandlere som fx. fysioterapeuter, kiropraktorer, læger eller akupunktører. Så der er altså 18,6 milliarder i markedet, hvor vi ikke skal stjæle kunder fra hinanden!

Jeg gentager kr. 18.600.000.000,-, der går til klanghealing, auralæsning, shamanisme, body-sds, numerologer og hvad ved jeg. Som sundhedsfaglig mener jeg, at de patienter har fortjent et evidensbaseret og sikkert alternativ til det alternative.

BOOK KURSUS

Jette Husth, Dansk Sygeplejeråd

Som kommunal områdeleder og chef for 600 medarbejdere valgte jeg at tage Winnie ind som en del af organisationen og give hende frie hænder til profylaktisk at forbedre trivsel og sundhed hos mine medarbejdere. Hun sad som en del af ledelsen og alle medarbejdere havde fri adgang til tilbuddet. Alle behandlinger og samtaler var omfattet af tavshedspligt.

Det kræver et vist mod at satse på noget nyt og uprøvet, men med ACTmindfully fik vi reduceret klatsygefravær betydeligt og det generelle sygefravær med ca 2%, hvilket gav betydelige besparelser på vikarbudgettet.

I Hjemmeplejen er der en stigende kompleksitet i både opgaver og borgere – man bliver udskrevet fra både hospitaler og psykiatri meget tidligere nu og overgår til pleje i hjemmet. Med redskaberne fra ACTmindfully blev medarbejderne klædt meget bedre på både til at håndtere kompleksiteten i opgaverne og det interne samarbejde.

Karen Tilma, Børnelæge i Privat praksis

Som børnelæge er fokus på hele barnet og dets familie afgørende. Jeg ser derfor den fysioterapeutiske tilgang med overbygning på det kognitive felt som en unik mulighed for ikke blot at løse fysiske vanskeligheder, men også en evt. psykogen overbygning – kort sagt fremme ”en sund sjæl i et sundt legeme”.

I mit virke møder jeg mange børn med symptomer på f.eks. hovedpine, mavesmerter, smerter i bevægeapparatet, forskellige former for vejrtrækningsbesvær, søvnbesvær mm., som har en klar fysisk komponent, men ofte en psykogen overbygning

Winnies faglighed – som udover en mangeårig fysioterapeutisk erfaring bygger på ACTmindfullyuddannelsen – betyder, at børnene bliver mødt med et helhedssyn og dermed får en kompetent hjælp til både deres fysiske udfordringer og eventuelle psykogene komponent – en tilgang som ofte på kort tid fører til succes.

Rikke Kjelgaard, ACTDanmark

Psykolog, forfatter og ekspert i Acceptance and Commitment Therapy.

Rikke lærer passionerede behandlere konkrete, effektive og håndgribelige strategier til at skabe vilde og varige forandringer for deres kunder og for sig selv. Rikke underviser på ACTmindfully for Fysioterapeuter.

Jakob Sand, aut. psykolog

Vi psykologer kan til tider savne den kropslige tilgang, som fysioterapeuter har i deres arbejde. Kroppen og psyken hænger sammen, og for mange klienter er det vigtigt, at begge dele indgår i behandlingen.

Praktisk om uddannelsen

Uddannelsen i ACTmindfully kommer til at foregå i København. Uddannelsen forløber over 7 moduler a 3 dage med et samlet timetal på 130 plus forberedelse og træning. Undervisere på kurset er fysioterapeut Winnie Rasmussen og psykolog Rikke Kjelgaard.

Modul 1 foregår d. 9.-11. september 2022

Modul 2 foregår d. 7.-9. oktober 2022

Modul 3 foregår d. 18.-20. november 2022

Modul 4 foregår d. 6.-8. januar 2023

Modul 5 foregår d. 10.-12. februar 2023

Modul 6 er online supervision på egne cases og ligger efter behov mellem 5. og 7. modul

Modul 7 foregår d. 14.-16. april 2023

Prisen er kr. 46.500,- ex moms

Der tilbydes delbetaling uden gebyr