F-act – Trivsel og arbejdsglæde i virksomheder

Trivsel og arbejdsglæde er vigtigt for både medarbejder og for virksomhed. I F-act arbejder vi med det hele menneske, og vi har vi udviklet en evidensbaseret trivselsindsats med langtidsvirkning. Med udgangspunkt i vores sundhedsfaglige baggrund og ACT baseret coaching er det naturligt for os at skabe holdbare løsninger. Vi faciliterer en 360 graders proces og har hænderne på medarbejderne undervejs.

Tilgangen er ny og banebrydende, da den både arbejder med udefra og ind processer som i almindelig undervisning, der bibringer viden og forståelse, og som noget nyt også med indefra og ud processer, hvor vi arbejder med fysiske og følelsesmæssig erfaringer og værdier, der er forankret i den enkelte. Kort beskrevet handler det om kommunikation med det hele menneske.

Målet er at skabe fleksible og virksomme strategier for den enkelte medarbejder og give dem en oplevelse af den betydning, det har for deres hverdag og arbejdsliv. Med øget overskud kommer øget livskvalitet og mod på mere. Det er effekten af de frø, vi i F-act er med til at så og vande.

F-act
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Hønen og ægget

Vi har med vores 360 graders model søgt at illustrere det hele menneske og hvordan vi på en helt ny måde arbejder med trivsel og arbejdsglæde. Vi søger ikke svar på spørgsmålet om hønen og ægget, men fokuserer på fleksibilitet mellem æg og høns og på at hjælpe medarbejderne med at finde nye og virksomme måder at balancere sundhed, karriere og familieliv på.

Mennesket er komplekst og har høns og æg, som cirkulerer rundt og rundt, uanset hvilken kontekst de er i. Det er udfordrende at bevæge sig mellem forskellige kontekster og samtidig balancere med æg og høns. I F-act arbejder vi aktivt med, hvordan vi individuelt håndterer denne balancekunst. Medarbejderne mærker, hvordan de selv kan mindske frustrationer, muskelspændinger og tankemylder, og hvordan de som en del af en fælles proces i virksomheden kan fortsætte denne udvikling – også længe efter at F-actcoachen er taget hjem igen.

F-act coachen flytter ind

De fleste kender “Lægen flytter ind” fra tv, og grundlaget her er det samme – for effektivt at kunne skabe varige resultater, skal der arbejdes med medarbejderne i de kontekster, de indgår i. Det handler også om det hele menneske. Din ansatte, kollega eller chef er det menneske, som har familie og venner, fritidsinteresser, politiske holdninger, tro, drømme og ambitioner. Det er også det hele menneske, der går på arbejde, har hovedpine, sover dårligt, mangler overskud, kæmper lidt med vægten, har ondt i ryggen, er kommet galt afsted, er bekymret, eller har udfordringer i parforholdet.

Som F-act coach flytter jeg – lige som lægen – ind på arbejdspladsen og arbejder sundhedsfagligt med trivsel for det hele menneske. Mit mål er at skabe de bedst mulige betingelser både privat og professionelt for den enkelte medarbejder, så vi sammen kan arbejde med at øge arbejdsglæde, kollegaskab og livskvalitet på arbejdspladsen.

Mennesket går fra kontekst til kontekst og bærer oplevelser og tanker med sig mellem dem, og det skaber kompleksitet. Derfor kræver det en højt specialiseret indsats at arbejde med trivsel, hvis det skal have en varig effekt, og derfor er det ikke gjort med en øvelse eller et foredrag eller to sjove temadage. Når F-act coachen flytter ind er det en gensidig forpligtelse, der kræver commitment fra både medarbejdere, ledelse og terapeut.

Actmindfully Bevidst nærvær Winnie Rasmussen
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

What’s in it for me?

Når F-actforløbet er gennemført, vil du som leder og kollega kunne gå gennem kontoret og møde medarbejdere, der

  • kender og mærker tidlige advarselssignaler på stress og smerte og har skabt egne strategier til at håndtere det. Det betyder, at medarbejderne er blevet bedre til at passe på sig selv og derfor ikke bliver overbelastede, syge, irritable og arbejder ineffektivt.
  • er blevet bedre til at samarbejde, tydeligere i deres kommunikation og bevidste om, hvordan de hver især er med til at skabe det gode arbejdsliv.
  • er blevet bedre til at fokusere på deres arbejde, når de arbejder og ikke bruger kræfter på unødige bekymringer. På samme måde er de blevet bedre til at holde fri, så de kommer mere udhvilede på arbejde.
  • oplever større grad af succes både i arbejds- og privatlivet og mærker, hvordan det motiverer til at tage nye udfordringer og mere fleksible måder at arbejde på.

Og bedst af alt er, at effekten er varig, for den er forankret både i den enkelte medarbejders værdier og i organisationen.

Hvordan øger vi sundhed, arbejdsglæde og trivsel i praksis?

Først og fremmest bliver der lavet en plan i samarbejde mellem ledelsen, HR og mig. Her bliver foretaget en forhåndsvurdering af behov og formuleret en overordnet målsætning for indsatsen, så vi løbende kan justere og vurdere på resultaterne.

Før vi starter indsatsen, skal der foretages en trivselsmåling efter WHO standarden, så vi har en baseline, der kan danne udgangspunkt for, om indsatsen fx skal fokuseres på mere specifikke personalegrupper eller afdelinger.

Indsatsen er delt op i 3 trin, som hver især skal etablere og støtte processen både for den enkelte og for afdelingerne.

Trin 1: Oplæg om mental sundhed og trivsel.

Oplægget har til formål,

  • at inspirere og motivere medarbejderne til i fællesskab at arbejde med mental sundhed og trivsel.
  • at give medarbejderne viden om mental sundhed og trivsel og en forståelse af den betydning det har for dem hver i sær både på arbejdspladsen og som privat person.
  • at så de første frø i processen af hvordan de konkret arbejder med at fremme mental sundhed og trivsel.
  • at give dem en opdagelse af, at trods det er en arbejdsgiver målrettet indsat, så er det her muligheden for at skabe sig et individuelt og varigt redskab til at kunne navigere gennem livet med mere overblik og overskud.

Trin 2: Individuelle samtaler.

Alle medarbejdere, der er en del af indsatsen, skal gennem en individuel trivselssamtale med F-actcoachen. Her bliver der skannet for mentale og fysiske barrierer og lavet en trivselsanalyse. Samtalen er omfattet af tavshedspligt for sundhedsfaglige, og er en meget væsentlig del af indsatsen. Ledelsen vil blive orienteret om generelle træk og tendenser i de udfordringer, der kommer frem i samtalerne, men får på ingen måde adgang til data, der kan spores tilbage til den enkelte medarbejder.

Jeg har hænderne på den enkelte medarbejder og kan på den måde støtte hver enkelt undervejs i forløbet. Tillid et meget vigtig element i F-act, og det er afgørende at medarbejderne føler sig trygge, da det er forudsætningen for at kunne arbejde med adfærdsændringer og for at indsatsen har en varig sundhedsfremmende effekt.

Trin 3: Skræddersyet Workshop i F-act.

Med afsæt i trivselsanalysen aftales det med ledelsen, hvilken indsats der ønskes, og hvordan den bedst muligt tilrettelægges ud fra virksomhedens behov. Derefter udarbejdes der skræddersyede workshops til de forskellige grupper.

Hvis det undervejs i trivselsanalysen har vist sig, at der er medarbejdere, der vurderes i risiko for fremtidig sygemelding, kan disse medarbejder tilbydes supplerende støtte sammen med den fælles indsats. Det kan fx være coachende samtaler, grundigere fysisk udredning eller andre tiltag.

Efter afslutningen på indsatsen udfyldes en ny trivselsmåling efter WHO standarden og der laves en slutevaluering med ledelsen.