Grundkursus i ACT for fysioterapeuter

ACT for fysioterapeuter er teoretisk funderet i den sundhedsfaglighed der ligger til grund for fysioterapi og i RFT (relational frame theory), der danner teoretisk baggrund for ACT.

ACT for fysioterapeuter bygger på evidensbaseret viden og metode. På uddannelsen i ACT for fysioterapeuter undervises der i teorigrundlaget og i de fysiske færdigheder. Der arbejdes caserelateret og vi træner i at kunne diagnostisere og behandle patienter med psykogene symptomer.

ACT for fysioterapeuter er en metode, der forener fysioterapi og adfærdsterapi og giver fysioterapeuter kompetencer til at at arbejde med psykogene problemstillinger.

Den tilstræber at skabe fysisk og psykologisk fleksibilitet ved at undersøge og behandle det hele menneske og arbejde med de begrænsninger og smerteproblematikker vi møder.

Teori om ACT for fysioterapeuter
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Læringsmål

På grundforløbet i ACT for fysioterapeuter vil du lære:

 • Teorierne i ACT.
 • Praktiske ACT øvelser og øvelser i ACT for fysioterapeuter.
 • At diagnostisere psykogene symptomer med ACT for fysioterapeuter som redskab og teoretisk grundlag.
 • At planlægge og udføre en behandling, med ACT for fysioterapeuter som redskab.
 • At kunne journalføre undersøgelse og behandlingsforløb med ACT for fysioterapeuter som intervention.

Når du har gennemført grundforløbet i ACT for fysioterapeuter, forventer vi, at du har kendskab til at;

 • Skelne mellem fysiske og psykogene symptomer og tilrettelægge relevant behandling med udgangspunkt i de kliniske fund og retningslinjer.
 • Vurdere om ACT for fysioterapeuter er relevant for den enkelte patient.
 • Veksle mellem fysiske og kognitive redskaber i både undersøgelse og behandling.
 • Opstille hypoteser om kognitive problematikker, teste/reteste og skabe relevant behandling og måle på effekten.

Vi kan gøre en (endnu) større forskel!

Vi har slet ikke set rækkevidden af, hvad kombinationen af ACT og fysioterapi kan. Vi fysioterapeuter kan meget mere end vi tror. Vi er kreative og ønsker at skabe resultater og gøre en forskel – derfor er det utroligt spændende at være med på en ny rejse i faget. Jeg vil gerne være med til at skabe en ny måde at være fysioterapeut på, der kommer til at være med til at definere os som faggruppe. Arbejdet med ACT for fysioterapeuter har virkelig åbnet mine øjne for rækkeviden af mit fag, og de muligheder, vi har for at hjælpe på alle niveauer

Jeg har arbejdet med ACT for fysioterapeuter både individuelt og i gruppeforløb. Fx kommunalt med fokus på medarbejdertrivsel, mindsket sygefravær og som hjælp til styrkelse af de kerneydelser, medarbejderne var ansvarlige for. Det var her jeg for alvor mærkede rækkevidden af mine nye kompetencer, og hvor store muligheder der ligger i at arbejde med ACT for fysioterapeuter.

Jeg kan ikke undgå at blive lidt trist, når jeg får en 15-årig til behandling, der i 5 år har haft store problemer, og han efter 3 behandlinger over 6 uger er symptomfri og i gang med at være ung igen. Mit ønske er, at vi som fysioterapeuter har kompetencer til at håndtere de psykogene elementer, så vi kan gribe patienter som ham tidligere og på samme faglige niveau, som vi hjælper alle andre.

Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Modul 1 – ACT teori

På modul 1 er der fokus på teorigrundlaget. Vi skal hele vejen rundt i Hexaflexen og arbejde med alle 6 grundprocesser i ACT.

Vi arbejder med en grundlæggende forståelse af ACT og fokuserer på hver enkelt delelement. Samtidig ser vi på, hvordan ACT spiller sammen med den måde fysioterapeuter arbejder på i forvejen.

Undervisningen vil variere mellem teoretisk og praktisk læring.

Modul 2 – ACT i det fysioterapeutiske rum

Træning, træning og atter træning er indholdet på dette modul. Det er her, vi skal arbejde på at føre teorien over på din fysioterapeutiske praksis. Om du arbejder i en træningsenhed, et jobcenter eller på klinik, vil der være konkrete øvelser, du kan tage med dig.

Der vil være fokus på praktiske ACT øvelser og på særlige ACT for fysioterapeuter øvelser og på deres kobling med teorigrundlaget.

Actmindfully Bevidst nærvær Winnie Rasmussen
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Modul 3 – ACT for fysioterapeuter Det hele menneske og journal

På modul 3 arbejder vi med det hele menneske. På dette modul handler det om mødet med patienten, borgeren og om at implementere ACT i vores fysioterapeutiske faglighed. Der er fokus på undersøgelse, behandling/træning og journalføring af ACT for fysioterapeuter.

Der arbejdes med delelementer i det fysioterapeutiske arbejde med ACT som redskab og på, hvordan vi som fysioterapeuter skaber den røde tråd i det samlede forløb og har det faglige overblik. Vi arbejder med anvendelsen af ACT i forskellige fysioterapeutiske sammenhænge og med, hvordan det bliver en naturlig del af din hverdag at være ACT konsistent.

Modul 4 – Casebaseret undervisning i ACT for fysioterapeuter

På modul 4 arbejdes der caserelateret. Der er fokus på det praktiske arbejde med at undersøge og behandle med ACT som redskab og de teoretiske refleksioner før, undervejs og efter mødet med patienten/borgeren.

Der vil være gennemgang og demonstration af patientcases samt fælles reflektion, og undervejs træner vi praktiske færdigheder i ACT for fysioterapeuter.

Der vil være fokus på egen proces og barrierer, ligesom der vil være en fælles opsamling på teori grundlaget og anvendelsen af ACT for fysioterapeuter.

Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Praktisk om grundforløbet i ACT for fysioterapeuter

Grundforløbet i ACT for fysioterapeuter kommer som udgangspunkt til at foregå i København. Men da fleksibilitet er et nøglebegreb i ACT, vil der være mulighed for kurser i Jylland, hvis der er en overvægt af deltagere vest for Storebælt, ligesom der er mulighed for at lave specialtilpassede kurser, hvis der er flere medarbejdere i samme organisation som fx kommunal træningsenhed eller jobcentre, der ønsker sig et kursus.

Grundbogen til forløbet er “ACT i teori og praksis” af Russ Harris.

Uddannelsen forløber over 4 moduler på 2 dage med et samlet timetal på 64 plus forberedelse og træning mellem modulerne. Underviser på forløbet er fysioterapeut og ACT terapeut Winnie Rasmussen.

 • 12-13. november 2022
 • 21-22. januar 2023
 • 4-5. marts 2023
 • 15-16. april 2023

Alle dage fra 9-17

Prisen er kr. 19.995,- ex moms.