Hjernerystelse – Commotio Cerebri

Winnie Rasmussen Specialiseret fysioterapi

Der forskes i hvad det vil sige at få en hjernerystelse og i at finde frem til den bedst mulige behandling.

Det vi ved er, at hjernen er kompleks og følsom overfor slag og acceleration. Ofte kommer den sig spontant efter et lettere hovedtraume/hjernerystelse og det vigtigste er at støtte korrekt op om helingen i den akutte fase.

Der kan dog være risiko for senfølger efter en hjernerystelse og det kigges der på ud fra en bio-psyko-social model. Modellen beskriver interaktionen mellem de psykiske, kropslige og sociale faktorer og hvordan de påvirker hinanden og danner baggrund for symptomoplevelsen.

Behandlingen der tilbydes, er derfor efter min mening nødt til at rumme alle parametrene i den bio-psyko-sociale model både praktisk og teoretisk, og det gør en ACTmindfully behandling.

ACTmindfully er en fysioterapeutisk og psykosomatisk behandling med fokus på det manuelle, genoptræning og på mennesket med symptomerne på hjernerystelse. Det er en individuel behandling med udgangspunkt i de aktuelle udfordringer, som er til stede. Den har til formål at støtte op om den proces, det enkelte menneske er i og at skabe mest mulig fysisk- og mentalt frihed og dermed mindske senfølgerne af hjernerystelse.

Da følger efter commotio cerebri/hjernerystelse er en kompleks problematik, samarbejder jeg altid med andre relevante fagpersoner som speciallæger, egen læge, neurooptometrister og neuropsykologer.

Uddannelse og erfaring:

Danske Fysioterapeuter logo Winnie Rasmussen ACTmindfully
Sygeforsikring Danmark Winnie Rasmussen ACTmindfully