ACT for fysioterapeuter

ACT for fysioterapeuter er teoretisk funderet i den sundhedsfaglighed der ligger til grund for fysioterapi og i RFT (relational frame theory), der danner teoretisk baggrund for ACT.

ACT for fysioterapeuter bygger på evidensbaseret viden og metode. På uddannelsen i ACT for fysioterapeuter undervises der i teorigrundlaget og i de fysiske færdigheder. Der arbejdes caserelateret og vi træner i at kunne diagnostisere og behandle patienter med psykogene symptomer. Løbende supervision på egne behandlingsforløb er en væsentlig del af uddannelsen.

ACT for fysioterapeuter er en metode, der forener fysioterapi og adfærdsterapi og giver fysioterapeuter kompetencer til at at arbejde med psykogene problemstillinger.

Den tilstræber at skabe fysisk- og psykologisk fleksibilitet ved at undersøge og behandle fysiske og psykiske barrierer. I ACT for fysioterapeuter arbejdes der bl.a. med seks forskellige kerneprocesser, der alle krydser ind i hinanden og kan være med i afklaringen og behandlingen af patientens begrænsninger og smerte.

Teori om ACT for fysioterapeuter
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

De 6 kerneprocesser i ACT

Based on a philosophy of science known as functional contextualism and a theory of language known as relational frame theory, the ACT model rests on six core processes illustrateted in the diagram. This is often playfully called “the hexaflex”.

“Acceptance and commitment therapy was created in the mid-eighties by Steven C. Hayes, Professor of Psychology at the University og Reno, Nevada, and further developed by his two cofounders Kirk Strosahl and Kelly Wilson. Since that time over 3.000 published studies – including more than 600 randomized controlled trials – have shown ACT’s effectiveness with a wide rangeof clinical issues from PTSD, depression, and anxiety disorders to substance use, shame, and chronic pain.” Dr. Russ Harris

“Over twenty years of international ACT research suggests thet psychological flexibility is key to mental helth and optimal living. Whereas ealier approaches have focused on how to effectively reduce inner obstacles – unwanted thoughts, feelings, or sensations – ACT seeks to promote valued action even in the face of such obstacles.” Benjamin Scoendorff, MA, MSc, MPs