Kurser i ACT for fysioterapeuter

ACT for fysioterapeuter er teoretisk funderet i kognitiv adfærdsterapi, RFT og vores grundlæggende faglighed som sundhedsprofessionelle.

ACT for fysioterapeuter bygger på evidensbaseret viden og metode. På uddannelsen i ACT for fysioterapeuter undervises der i teorigrundlaget og i de fysiske færdigheder. Der arbejdes caserelateret og vi træner i at kunne diagnostisere og behandle patienter med psykogene symptomer.

ACT for fysioterapeuter er en metode, der forener fysioterapi og adfærdsterapi og giver fysioterapeuter kompetencer til at at arbejde med psykogene problemstillinger.

Den tilstræber at skabe fysisk og psykologisk fleksibilitet ved at undersøge og behandle det hele menneske og arbejde med de begrænsninger og smerteproblematikker vi møder.

Teori om ACT for fysioterapeuter
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Læringsmål

På grundkurset i ACT for fysioterapeuter vil du lære:

 • Teorierne i ACT.
 • Praktiske ACT øvelser og øvelser i ACT for fysioterapeuter.
 • At diagnostisere psykogene symptomer med ACT for fysioterapeuter som redskab og teoretisk grundlag.
 • At planlægge og udføre en behandling, med ACT for fysioterapeuter som redskab.
 • At kunne journalføre undersøgelse og behandlingsforløb med ACT for fysioterapeuter som intervention.

Når du har gennemført grundkurset i ACT for fysioterapeuter, forventer vi, at du har kendskab til at;

 • Skelne mellem fysiske og psykogene symptomer og tilrettelægge relevant behandling med udgangspunkt i de kliniske fund og retningslinjer.
 • Vurdere om ACT for fysioterapeuter er relevant for den enkelte patient.
 • Veksle mellem fysiske og kognitive redskaber i både undersøgelse og behandling.
 • Opstille hypoteser om kognitive problematikker, teste/reteste og skabe relevant behandling og måle på effekten.

Vi kan gøre en (endnu) større forskel!

Vi har slet ikke set rækkevidden af, hvad kombinationen af ACT og fysioterapi kan. Vi fysioterapeuter kan meget mere end vi tror. Vi er kreative og ønsker at skabe resultater og gøre en forskel – derfor er det utroligt spændende at være med på en ny rejse i faget. Jeg vil gerne være med til at skabe en ny måde at være fysioterapeut på, der kommer til at være med til at definere os som faggruppe. Arbejdet med ACT for fysioterapeuter har virkelig åbnet mine øjne for rækkeviden af mit fag, og de muligheder, vi har for at hjælpe på alle niveauer

Jeg har arbejdet med ACT for fysioterapeuter både individuelt og i gruppeforløb. Fx kommunalt med fokus på medarbejdertrivsel, mindsket sygefravær og som hjælp til styrkelse af de kerneydelser, medarbejderne var ansvarlige for. Det var her jeg for alvor mærkede rækkevidden af mine nye kompetencer, og hvor store muligheder der ligger i at arbejde med ACT for fysioterapeuter.

Jeg kan ikke undgå at blive lidt trist, når jeg får en 15-årig til behandling, der i 5 år har haft store problemer, og han efter 3 behandlinger over 6 uger er symptomfri og i gang med at være ung igen. Mit ønske er, at vi som fysioterapeuter har kompetencer til at håndtere de psykogene elementer, så vi kan gribe patienter som ham tidligere og på samme faglige niveau, som vi hjælper alle andre.

Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Modul 1 – Grundkursus

På modul 1 er der fokus på teorigrundlaget. Vi skal hele vejen rundt i Hexaflexen og arbejde med alle 6 grundprocesser i ACT. ​Du kommer til at arbejde med værdier på en ny måde, der er forankret i dine patienter, så du kan hjælpe dem til at skrue op for livet.

 • Du lærer, hvordan ACT og fysioterapi hænger sammen og kan anvendes.
 • Du kan følge de kliniske retningslinjer og tilbyde Kognitiv Adfærdsterapi.
 • Du får praktisk træning i ACT teknikker og får afprøvet dem på dig selv og dine medkursister.
 • Du får ny viden og nye færdigheder, som du vil kunne bruge med det samme.

Undervisningen varierer mellem teoretisk og praktisk læring.

Modul 2 – Fortsætterkursus

For dem der er i gang med at bruge ACT og vil mere.

Din værktøjskasse udvides med flere og mere komplekse øvelser, og teorigrundlaget bliver mere specialiseret og refleksionsniveauet for anvendelse af ACT for fysioterapeuter øges.

 • Vi arbejder med det hele menneske. Der er fokus på undersøgelse, behandling/træning og journalføring af ACT for fysioterapeuter.
 • Der arbejdes med, hvordan vi som fysioterapeuter skaber den røde tråd i det samlede forløb og har det faglige overblik.
 • Der er fokus på egen proces og barrierer både for dig og dine patienter.
 • Fælles opsamling på teorigrundlaget og anvendelsen af ACT for fysioterapeuter.

Der vil være gennemgang og demonstration af patientcases samt fælles refleksion, og undervejs træner vi praktiske færdigheder i ACT for fysioterapeuter.

Actmindfully Bevidst nærvær Winnie Rasmussen
Actmindfully Heexaflex Winnie Rasmussen

Praktisk om kurserne i ACT for fysioterapeuter

Kurserne i ACT for fysioterapeuter foregår som udgangspunkt i København. Men da fleksibilitet er et nøglebegreb i ACT, vil der være mulighed for kurser i Jylland, hvis der er en overvægt af deltagere vest for Storebælt, ligesom der er mulighed for at lave specialtilpassede kurser, hvis der er flere medarbejdere i samme organisation som fx kommunal træningsenhed eller jobcentre, der ønsker sig et kursus.

For begge kurser gælder det, at de forløber over 3 dage, og underviser på forløbet er fysioterapeut og ACT terapeut Winnie Rasmussen.

 • Modul 1 – Grundkursus 3-5. marts 2023
 • Modul 2 – Fortsætterkursus 14-16. april 2023

Alle dage fra 9-16

Prisen er kr. 5500,- ex moms.