ACTmindfully

Grundkursus i ACT for fysioterapeuter

Vil du med på en rejse? En udviklingsrejse både for dig og din faglighed. Her kommer du i dybden med ACT på en måde, som du kan bruge i din praksis med det samme.

Arbejdsliv og medarbejdertrivsel

Arbejder I med Work/life balance – Det gode arbejdsliv og arbejdslyst – Rekruttering og fastholdelse? Med ACT for fysioterapeuter har jeg reduceret sygefravær med 2% og øget trivslen i en medarbejdergruppe på 600 mennesker.

Kurser, Workshops og Temadage

En temadag på din arbejdsplads faciliterer et fagligt kompetenceløft i fællesskab med dine kolleger og til priser, der ikke sprænger et offentligt budget.

Uddannelse til Certificeret P-ACT Practitioner

Certificerede P-ACT practitioners er fysioterapeuter med evidensbaseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi, Acceptance and Commitment Therapy. Certificerede P-ACT practitioners har kompetencer til fagligt at diagnosticere, reflektere og skabe målrettet indsats for smertepatienter under anvendelse af centrale teoretiske perspektiver i ACT til at identificere og analysere psykogene komponenter i smertebilledet.

Flere studier viser, at fysioterapeuter med tilstrækkelig efteruddannelse kan levere succesfuld behandling ved hjælp af ACT-modellen til glæde for patienter, der efter adfærdsændringerne også oplever reduktion af smerter.” Lance McCracken psykolog, ph.d. i Fysioterapeuten 16/4-18

Uddannelsen indeholder en teoretisk del med grundlag i kognitiv adfærdsterapi, ACT, RFT og den fysioterapeutiske viden og smerteforståelse.

Den praktiske del af uddannelsen er færdighedstræning af ACT øvelser og træning i at integrere ACT i arbejdet med forskellige smerteproblematikker som fysioterapeut. Supervision og træning af patientcases vægtes højt i uddannelsen.

Certificeringen til P-ACT practitioner indebærer en eksamen, der består af en teoretisk skriftlig prøve og en praktisk prøve med udgangspunkt i en patientcase, hvor både faglige færdigheder og faglig refleksion vurderes.

Adgangskravet til eksamen er fuld deltagelse i kursusrækken og supervision af 5 patientcases.

Undervisningen forestås af både Winnie Rasmussen, fysioterapeut og ACTcoach, og en autoriseret psykolog og specialist i kognitiv adfærdsterapi og ACT

Værdier som fyrtårn

Uddannelse i ACT for fysioterapeuter

Elsker du ligesom mig at være fysioterapeut – at have et erhverv, hvor vi er i bevægelse både fysisk og mentalt. Jeg kan ikke lade være med at blive grebet af lyst til at udvide og udvikle på det, jeg kan som fysioterapeut. Glæden ved at mærke den begejstring der opstår, når patienter med svære udfordringer nu også hjælpes på vej.

ACT for fysioterapeuter åbner for at arbejde med samtale, mindset og adfærd på en ny måde. Da vi som fysioterapeuter arbejder under autorisation, er det vigtigt, at efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi har et højt niveau, der sikrer kompetencer til fagligt forsvarligt at arbejde med mentale barriere og dermed giver mulighed for helhedsorienteret behandling.

ACT for fysioterapeuter er en måde at komme til at arbejde med fx smerte, selfcompassion, traumer, stress og motivation med baggrund i viden og evidens.

“Vi psykologer kan til tider savne den kropslige tilgang, som fysioterapeuter har i deres arbejde. Kroppen og psyken hænger sammen, og for mange klienter er det vigtigt, at begge dele indgår i behandlingen.” Jakob Sand, aut. psykolog

Læge og ACT terapeut Russ Harris arbejder med det, han kalder The Happiness Trap, som handler om at leve mere og kæmpe mindre med vores eget indre. Det er noget, vi alle kender til i en eller anden udstrækning, og selv om det er helt almindeligt, kan det begrænse vores livskvalitet væsentligt og være vanskeligt at ændre på.

Når vi som fysioterapeuter er i kontakt med patienter/borgere med de udfordringer, kræver det derfor særlige faglige kompetencer teoretisk og praktisk for også at kunne hjælpe dem godt på vej.