ACT i Praksis

Empirisk metode for vedvarende trivsel

ACT

Kort fortalt

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en terapeutisk tilgang, der fokuserer på at anerkende og håndtere ubehagelige følelser og tanker i stedet for at undgå dem.

I fysioterapi giver ACT fagfolk værdifulde værktøjer til at hjælpe patienter/borgere med at bryde gamle strategier og skabe et nyt adfærdsrepetoire via kroppen, hvilket resulterer i mere effektiv behandling og varige resultater.

Hvad er ACT?

ACT er en metode indenfor kognitiv adfærdsteori som blev udviklet i midten af 1980'erne af Professor of Psychology, Steven C. Hayes. Det er grundlagt på videnskabsfilosofien, Functional Contextualism og Relational Frame Theory (RFT) og blev senere yderligere udviklet af ACT-medstifterne Kirk Strosahl og Kelly Wilson.

ACT's grundlæggende præmis er enkel: Det handler om at skabe et meningsfuldt og vitalt liv med realistisk afsæt i eksisterende vilkår og muligheder for det enkelte menneske. Det indebærer i høj grad at øge bevidstheden om de barrierer, der begrænser vores fleksibilitet og støtte udviklingen af nye handlingskompetencer.

Fokus på værdier og meningskabelse

ACT udfordrer idéen om et liv uden smerter. I stedet opfordrer det til at identificere personlige værdier og lade dem fungere som et kompas i livet. Tænk på værdier som de grundlæggende principper, der guider dine handlinger og beslutninger. De er ikke konkrete mål, men snarere overordnede guidelines for, hvordan du ønsker at leve dit liv.

Når du identificerer dine værdier, skaber du en kilde hvorfra du kan hente motivation, mening og styrke. Som en del af værdiarbejdet i kombination med de andre kernekompetencer ændrer flere af smerteaspekterne sig. Ofte mindskes den fysiske smerte væsentligt eller forsvinder. Når dine værdier give dig en nordstjerne at navigere efter, så du handler i overensstemmelse med det, der betyder mest for dig, fører det til øget livskvalitet og et liv med færre smerter.

Evidensbaseret tilgang med effekt

Siden ACT blev grundlagt i 1980'erne, har mere end 3.000 offentliggjorte undersøgelser, herunder over 600 randomiserede kontrollerede forsøg, dokumenteret ACT's effektivitet i behandlingen af en bred vifte af kliniske problemer, lige fra PTSD, depression og angst til stofmisbrug, skam og kroniske smerter.

Blomst i klippesprække

”Flere studier viser, at fysioterapeuter med tilstrækkelig efteruddannelse kan levere succesfuld behandling ved hjælp af ACT-modellen til glæde for patienter, der efter adfærdsændringerne også oplever reduktion af smerter.”

-Lance McCracken Ph.d. i Psykologi

Fysioterapeuten, 2018

byggesten højt

Videreudvikling af fysioterapeutisk ekspertise

Når du vil gå forrest i dit felt

ACT bygger ovenpå den ekspertise og kommunikationstilgang fysioterapeuter allerede anvender. Når du som fysioterapeut vælger en videreuddannelse i ACT, får du kompetencer til fagligt at diagnosticere, reflektere og skabe målrettet indsats for smertepatienter under anvendelse af centrale teoretiske perspektiver i ACT til at identificere og analysere psykogene komponenter i smertebilledet.

Med ACT udvider du din fysioterapeutiske ekspertise ved at arbejde målrettet med patientens (eller borgerens) mentale og følelsesmæssige tilstand såvel som deres fysiske tilstand. Dette giver mulighed for at hjælpe patienten med at udvikle psykologisk fleksibilitet, hvilket gør dem i stand til at handle efter de mål, som de ønsker at opnå, en evne som er afgørende for succesfuld genoptræning og øget livskvalitet.

ACT giver dig redskaberne til at hjælpe patienten med at acceptere de svære og ubehagelige aspekter af deres tilstand, og samtidig guide dem hen mod meningsfulde mål og værdiskabelse. Dette fører til en forbedret smertehåndtering, øget motivation for at følge træningsprogrammer og en generelt forbedret livskvalitet.

Over twenty years of international ACT research suggests that psychological flexibility is key to mental health and optimal living. Whereas ealier approaches have focused on how to effectively reduce inner obstacles – unwanted thoughts, feelings, or sensations – ACT seeks to promote valued action even in the face of such obstacles.

Benjamin Scoendorff
MA, MSc, MPs

de 6 Kerneprocesser i ACT

Hexafleksen
ACT’s 6 kerneprocesser repræsenteres visuelt i Hexafleksen. Hver proces er designet til at styrke psykologiske fleksibilitet og lægger fundamentet for en langsigtet tilgang til adfærdsændringer og forøget livskvalitet.

Vil du dykke længere ned i Hexafleksen?

Et kraftfuldt samtaleredskab

Forholdet til smerte

Som mennesker har vi tendens til at reagere på smerte med naturlig modvilje. Det er vores instinkt at undgå det, kæmpe imod eller undertrykke det. Kampen mod smerten fører ofte til en række udfordringer.
Vi kan ende med at frygte smerten, undgå aktiviteter, der betyder meget for os, og endda udvikle negative tanker om os selv som følge af vores smerteoplevelser.

Adfærd, følelser og tidligere oplevelser

Vores reaktioner på smerte er ofte formet af vores tidligere erfaringer, følelsesmæssige reaktioner og den adfærd, vi har udviklet for at håndtere smerte, traumer og modstand. Dette kan skabe en ond cirkel af frygt, undgåelse og lidelse.
For eksempel, hvis tidligere forsøg på at håndtere smerte ikke har haft succes, kan det føre til følelser af magtesløshed eller håbløshed.

Nøglen til varige resultater

ACT er et effektivt samtaleredskab i denne proces. Du bliver udrustet til at hjælpe patienten med at udforske deres forhold til smerte og opbygge psykologisk fleksibilitet, så de kan finde frem til et sted, hvor de kan observere og acceptere smerten uden at kæmpe imod den eller lade den definere deres identitet.

Derfor er ACT for fysioterapeuter en kraftfuld kombination, der gør os i stand til at skabe målrettede øvelser og samtalestrategier, som danner et solidt fundament for patienterne til at identificere og realisere deres ønskede mål - en evne som er afgørende for at forbygge, at udfordringerne kommer igen og igen.

Arbejd med smerterne, ikke imod

ACT kombineret med fysioterapi er en effektiv tilgang til behandling af psykogene symptomer, smerter og trivselsproblemer.

I stedet for at bekæmpe, undgå eller kontrollere smerte, bygger ACT på en grundlæggende accept af, at smerte og modgang er en naturlig del af livet.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen her på siden eller på mail og telefon.

Vi glæder os til at høre fra dig.

22679045
info@actmindfully.dk

ACTmindfully

info@actmindfully.dk

Ringstedgade 8,2100, København Ø

+45 22679045