Kurser & Certificering

ACT for Fysioterapeuter er et evidensbaseret kursusforløb, der er skræddersyet til at give fysioterapeuter kompetencer i at arbejde med kognitiv adfærdsterapi. Når du har gennemført, vil du fagligt kunne behandle både komplekse smertepatienter med en psykogen komponent og stress, angst og depression.

Forløbet er opbygget af 4 kurser og en eksamen, som kan tages i både København og Skanderborg.

ACT for Fysioterapeuter

De 3 hjørnesten

Teori

Uddannelsen indeholder en teoretisk del, der bygger på kognitiv adfærdsterapi og den fysioterapeutiske viden og smerteforståelse.

Du bliver introduceret til funktionel kontekstualisme og RFT, og gennem kursusforløbet kommer du i dybden med teorien bag ACT-metoden.

Alle begreberne bliver koblet til den fysioterapeutiske faglighed, så de bliver konkrete, anvendelige og praksisnære.

ACT i praksis

Den praktiske del af uddannelsen fokuserer på træning i ACT øvelser, klinisk ræsonnering og hvordan kognitiv adfærdsterapi implementeres i den fysioteraputiske praksis. Du lærer hvornår ACT er relevant, og hvordan du progrædierer træning med ACT.

Vi arbejder med praktisk træning målrettet forebyggelse, behandling, holdtræning og undervisning med ACT som en del af værkstøjskassen.

Supervision af egne konkrete cases samt reflektioner over din rolle som P-ACT Practitioener vægtes højt.

Eksamen

For at opnå titlen som Cert. P-ACT Practitioner, skal du gennemføre kursusrækken og bestå en eksamen, der består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve baseret på en egen superviseret case.

Kursusoversigt

Overblik og priser
Hvert kursus bygger på det forrige, derfor skal kursusrækken i ACT for Fysioterapeuter tages i kronologisk rækkefølge.

Kursus 1

ACT kursus 2

Kursus 2

Kursus 3

ACT kursus 4

Kursus 4

ACT eksamen

Eksamen

Hvad kursisterne siger

“Med en Master i Smerte fra Aalborg Universitet, tilmeldte jeg mig P-ACT fordi jeg savnede redskaber til at arbejde med smerte i praksis. Efter kurset er der allerede sket en forandring, og brikkerne er begyndt at falde på plads for mig. Jeg er helt automatisk begyndt at bruge ACT i min hverdag og kan allerede mærke en forandring i min tilgang til mine patienter.”
— Kristina
Fysioterapeut, Viborg
“Jeg har fået en masse med mig fra grundkursuset, som har inspireret en ny tilgang til både min smertebehandling og personlige relationer. Jeg kan mærke, at når jeg lykkes med mine nye metoder, kommer vi et spadestik dybere i behandlingen. Jeg glæder mig til at blive endnu dygtigere og få sat det endnu mere i spil med borgerne.”
— Charlotte
Fysioterapeut, Randers
“Winnies undervisning var levende og spændende, og jeg gik fra kurset med ny inspiration og viden. Jeg er spændt på næste kursus og jeg glæder mig til at få redskaberne til, hvordan jeg kan målrette ACT i min specifikke praksis.”
— Winni
Fysioterapeut, Ringsted

Kursusoversigt

Overblik og priser

Kursus 1

Grundkursus

På grundkurset bygger vi fundamentet for din fremtidige praksis. Med afsæt i konkrete øvelser kommer vi hele vejen rundt i Hexaflexen, så du både får den grundlæggende teori og træning i, hvordan du arbejder med ACT i praksis.

Med et helt nyt sæt af teknikker og øvelser, bliver du trænet i at arbejde ud fra den enkelte patients værdier. Det betyder bl.a. at det er slut med at kæmpe med at motivere, fordi motivationen vil komme fra patienten selv.

De kommer til at ønske sig at skrue op for livet og arbejde hen mod de mål, I definerer sammen.

ACT kursus 1
ACT kursus 2

Kursus 2

Fortsætterkursus

På Kursus 2 udvides din værktøjskasse med flere og mere komplekse øvelser. Teorigrundlaget bliver mere specialiseret og refleksionsniveauet for anvendelse af ACT for fysioterapeuter øges.

Der vil være en gennemgang og demonstration af kursisternes egne patientcases, efterfulgt af fælles refleksion. Undervejs vil vi fortsætte med træning af praktiske ACT-kompetencer. Den kliniske ræsonnering udvides og målrettes mere komplekse problemstillinger, så du på sikker, kyndig og kompetent vis kan diagnosticere og udføre behandling med ACT som metode.

Kursus 3

Komplekse og kroniske smerter

Kursus 3 består af 3 dages spændende læring.

Fokusområde A

På Fokusområde A zoomer vi ind på de svære situationer, og på hvordan du håndterer dem bedst muligt ved hjælp af dine nye redskaber. Vi vil fokusere på modet til at arbejde med det, der er svært, både for patienten, men også for dig som behandler.

Vi vender kompleksitetsbegrebet rundt og arbejder med refleksion over vores rolle som behandlere med udgangspunkt i egne patientcases for praksisnær læring. Du vil blive udfordret via praktisk træning, teoretisk refleksion om cases og til at arbejde fleksibelt med ACT for fysioterapeuter.

Fokusområde B

På fokusområde B vil du udforske dine teoretiske og praktiske refleksioner i arbejdet med komplekse og kroniske smerter – det, vi i ACT kalder Kreativ håbløshed.

Frustrationerne kan få frit løb i trygge rammer, og måske vil vi opleve gråd, latter eller røg vælte ud af ørerne. Det er alt sammen vigtige skridt på vejen mod nye og kreative tilgange, der som regel vokser frem når vi løsner op i hårdknuderne.

Kursus 3 fokuserer på samtalen som redskab og emnet "fix mig" fra et psykologisk perspektiv, med teoretisk undervisning i RFT, ACT og Kreativ Håbløshed samt praktiske øvelser, hvor jeres ACT-erfaringer guider processen.

ACT kursus 3
ACT kursus 4

Kursus 4

Advanced træning & supervision

Kursus 4 består af 5 dages praktisk træning fordelt over to moduler.

Modul A

Modul A byder på advanced træning over tre dage, hvor du får mulighed for at skærpe dine ACT-færdigheder og få faglig sparring baseret på dine praktiske erfaringer med brugen af ACT i din smertebehandling.

Vi udforsker nye ACT-tilgange som The ACT Matrix, Focused ACT og ACT for Trauma og arbejder målrettet med P-ACT holdtræning.

Modul B

Over disse to dage vil du opleve fokuseret supervision af de 5 sager, du selv har valgt. Du kan også se frem til værdifuld sparring og rådgivning vedrørende din faglige og personlige udvikling.

Der bliver stillet endnu skarpere på din rolle som behandler og dine faglige refleksioner, og vi laver opsamling på både teori og øvelser, så du er helt klar til eksamen.

Det er på dette modul du for alvor tuner ind på, den P-ACT Practitioner, du ønsker at være.

Eksamen

Certificeringen

Eksamensmodulet foregår over 2 eller 3 dage, alt efter antallet af kursister, da alle skal have muligheden for en praktisk prøve. Eksamen er et stærkt læringsrum, derfor deltager alle i hinandens eksamener og bidrager med faglig feedback.

Eksamen består af:

  • En skriftlig teoretisk prøve

  • En praktisk prøve med udgangspunkt i en egen case

Den samlede vurdering fokuserer på dine teoretiske og praktiske kundskaber samt dine faglige færdigheder og refleksionsniveau.

For at opnå certificeringen, skal du have gennemført alle 4 kurser, have haft 5 superviserede patientforløb og bestået eksamen.

ACT eksamen

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen her på siden eller på mail og telefon.

Vi glæder os til at høre fra dig.

22679045
info@actmindfully.dk

ACTmindfully

info@actmindfully.dk

Ringstedgade 8,2100, København Ø

+45 22679045