De 6 Kerneprocesser

Et dybere indblik
ACT er en metode bygget op om seks forskellige processer. Hver af disse processer indeholder spørgsmål og muligheder, der har til formål at skabe bevidsthed om, hvad der har værdi for dig i alle aspekter af livet. Disse seks processer beskriver til sammen den enkeltes psykologiske konstitution.

Hvis du arbejder med hver af de 6 kerneprocesser alene, sammen og i kontekst, skaber du mulighed for at øge psykologisk fleksibilitet, som er centralt i ACT og Kognitiv Adfærdsterapi.

Formålet med psykologisk fleksibilitet er at skabe nye muligheder for aktivt at forfølge det, der giver mening i hverdagen, i stedet for at vente på at hverdagen ændrer sig, at dem omkring os ændrer sig, eller blot vente på weekenden eller ferien.

Iagtageren
selv

Iagtageren selv, eller rettere selvet som kontekst, handler om perspektiv.
Når vi skal løse udfordringer eller håndtere konflikter, finder hjernen på overvejelser for og imod mulige strategier og tilgange til udfordringen.
Lærer vi at tage et skridt tilbage og i stedet observere vores kæmpende overvejelser og tanker, giver det os mulighed for at handle med ro og intention.

Eksempel

Forestil dig, at du træder ind i et mørkt rum. I hånden har du en lygte som du tænder. I lyskeglen er nogle møbler (dine tanker), selve lyskeglen er din opmærksomhed på dine tanker og lygten er selvet som kontekst - din viden om, at det er dig, der tænker.

Når du er bevidst om selvet som kontekst for dine tanker og følelser, giver det dig mulighed for at agere frit og bevidst, frem for blot at reagere.

Defusion

For at forstå defusion er det nødvendigt også at forholde sig til fusion. At være fusioneret med en tanke betyder, at tanken og personen, der tænker den, er uløseligt forbundet. Jo større tankernes følelsesmæssige betydning er, desto mere tilbøjelige er vi til at holde fast i dem og lade dem udvikle sig til overbevisninger og urokkelig sandhed.

Kognitiv defusion kan beskrives som et skift i perspektiv, hvor du med nysgerrighed og åbenhed betragter dine tanker og følelser udefra som en selvstændig entitet. ACT er at betragte tankerne og overbevisningerne som information, der tikker ind, og som er adskilt fra personen.

Rusk op i din urokkelighed

Som et lille tankeeksperiment, kan du prøve at afslutte alle tanker der indeholder "bør," "skal," og "er nødt til" med et kærligt spørgsmålstegn og reflekter derefter over, hvilken ændring i kvaliteten af tankerne det medfører.

Ved at arbejde med defusion opnår du friheden til at vælge, om tankerne skal styre din adfærd, eller om du, baseret på dit arbejde med dine værdier, vil handle i overensstemmelse med dem og leve frit.

Engageret handling

Hvis du gør som du plejer, så opnår du sådan cirka det du plejer.

Noget af det helt særlige ved arbejdet med ACT er forandringsprocesserne, hvor du bevidst begynder at skabe små men meget vigtige forandringer og mærker deres betydning.

Når du kender dit fyrtårn

Er det nemmere at fide din vej
Engageret handling er den kerneproces, der samler arbejdet i de øvrige processer - Hvor al tankevirksomhed og arbejdet med værdier og bevidst nærvær omsættes til handling.

I denne proces anvendes den øgede psykologiske fleksibilitet til at handle effektivt og styret af vores værdier. Der opsættes værdibaserede mål, som er prioriteret som forandringsområde og som udføres med bevidst nærvær. Alt sammen med det formål at fremme et bevidst nærværende værdibaseret liv.

Accept

I ACT repræsenterer "accept" en anerkendelse og tilladelse af de følelser, tanker og omstændigheder, der udgør en naturlig del af livet. Det indebærer ikke passivitet, men snarere en åbenhed over for det, der er uden for vores kontrol, samtidig med at vi fortsat arbejder på at ændre det, der kan ændres.

Når vi accepterer de uforanderlige vilkår i vores liv, frigør vi mental og emotionel energi til at fokusere på det, der virkelig betyder noget for os. Vi bliver mere fleksible og i stand til at finde nye måder at håndtere udfordringer på. Accept er ikke at opgive, det er at omfavne virkeligheden og finde styrken til at fortsætte med at træffe værdibaserede valg, uanset de uundgåelige bump på vejen.

Accept handler om at acceptere det, der ikke kan ændres, men kun det, der virkelig ikke kan ændres. Accept er nøglen til at frigive det, der ikke er under vores kontrol.

mand i solnedgang på stranden

Værdier

Hvad end vi gør eller siger, har det betydning på både kort og lang sigt. Ofte handler vi på rutine og ud fra ønsket om at undgå det, der frustrerer os. I arbejdet med værdier flyttes fokus til det, vi ønsker, og til at træffe bevidste valg, hvilket har større betydning på både kort og lang sigt.

I arbejdet med værdier sætter vi først fokus på os selv. Her arbejdes der med, hvad der overordnet er vigtigt i dit liv. Der arbejdes med spørgsmålene om, du lever det liv, du ønsker, er du den person, du ønsker at være, eller er dit liv præget af frustration, bekymringer eller stress?

Processen med værdiarbejde er ofte skelsættende. Mange føler sig konfronteret af oplevelsen af ikke at vide, hvad der var vigtigt for dem, og det er ofte en både svær og frustrerende proces.

Værdierne er den røde tråd i livet og ved at blive bevidst om værdierne, får du mulighed for at vælge at leve i overensstemmelse med dine værdier eller lade være. Værdier er ikke nødvendigvis et mål i sig selv, men tjener som nordstjernen for den retning, vi sætter i livet.
I ACT handler værdiarbejde om at øge bevidstheden om værdier og aktivt integrere dem som grundlag for de valg, vi træffer. Dette vil gøre os bedre til at handle i overensstemmelse med vores egne værdier.

Med andre ord kan vi afkoble autopiloten og være til stede, så vi faktisk vælger det, der skaber værdi på både den korte og den lange bane.

Bevidst
nærvær

De sansestimuli, vi løbende modtager fra vores sanseapparat, behandles i hjernen. Mange stimuli registreres som forbigående, mens andre fører til handling eller yderligere overvejelser. Da vores fokus kun kan være ét sted ad gangen, er det yderst relevant at være bevidst om, hvor fokus er.

Hver gang vores bevidsthed påvirkes, enten af en tanke, noget vi ser eller mærker, skifter vores fokus fra det, vi er beskæftiget med. Dette er helt normalt, da hjernen, ligesom hjertet, aldrig holder pause. Det vigtige er, om vi er opmærksomme på, at det sker, og dermed kan træffe valget om, hvor vi ønsker at rette vores fokus hen, eller om vi ubevidst lader tankerne vandre.

Træning i bevidst nærvær er træning i at fastholde fokus og være til stede i nuet. Jo mere vi er i kontakt med vores egne tanker og følelser, desto bedre bliver vi til at træffe velovervejede og bevidste valg, der fører vores liv i den retning, vi ønsker.

Kender du til det, at have hyggetid med børnene, men mentalt er du optaget af uløste praktiske opgaver?

Laver du ofte fejl i en arbejdsopgave, fordi du er presset og allerede mentalt i gang med næste opgave?
Føler du, at du ikke er nærværende nok som leder?

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os via formularen her på siden eller på mail og telefon.

Vi glæder os til at høre fra dig.

22679045
info@actmindfully.dk

ACTmindfully

info@actmindfully.dk

Ringstedgade 8,2100, København Ø

+45 22679045